top of page
LOBOT Qbit, Self-balancing Robot Kit for micro:bit
  • USB充電 智能平衡機械人
  • 超過28種創意玩法
  • 34課編程及操作教學

LOBOT Qbit, Self-balancing Robot Kit for micro:bit

SKU: 58-33-4672
bottom of page